Živé náměstí v Neratovicích

Piána na ulici & Nezevli jen tak: Co se nám povedlo...

Cílem projektu bylo vytvořit spolu s místními lidmi modelovou situaci, jak by mohlo hlavní náměstí v Neratovicích fungovat jako živé místo pro trávení volného času. K závěrečnému happeningu směřovala v několikaměsíčním časovém rozpětí série setkání s veřejností, inspirativní přednášky, navrhovací část s veřejnými konzultacemi a samotný realizační workshop.

Plány nám sice překazilo počasí na poslední den workshopu, ale zpětnou vazbu od lidí
jsme získávali už v průběhu práce. Kolemjdoucí, ač zpočátku nejistí a nedůvěřiví, se rychle
začali zajímat o to, co vzniká, a změnami byli příjemně překvapeni.

Velmi přínosné bylo zapojení studentů místního gymnázia. Díky nim jsme měli přímo v pra-
covních skupinách znalce na fungování daného prostředí. Tato spolupráce byla přínosná
pro obě strany - studenti byli velmi motivovaní, protože to bylo vůbec poprvé, kdy měli
možnost vyjádřit se k dění ve svém městě, a mít tak na jeho budoucí podobu přímý vliv.

Naše rady dalším iniciativám: Nebojte se čelit podobným nesnázím a nutným operativním změnám. Organizátoři jakékoliv akce ve veřejném prostoru musí počítat se vším. Vytrvale oslovujte místní a hledejte k nim cestu, a to napříč různými (často i znesvářenými) sociál-
ními skupinami. Předávejte své zkušenosti a know-how mladším generacím, nebojte se jim
dát zodpovědnost a důvěru. Nikdy nerealizujte aktivity sami, ale hledejte si partnery. Uvě-
domte si, že nemůžete být experti na všechno, proto si přizvěte odborníky a lidi s různými
náhledy na věc.