Živé náměstí v Neratovicích

Spolek Piána na ulici spojil síly s mladými architektkami z iniciativy Nezevli jen tak s cílem vydat se na pomoc dalšímu městu, kterým se staly Neratovice.

Zdejší náměstí Republiky je českým unikátem: protíná jej vlaková trať a nevyužitý pruh zeleně. Místo by mohlo být ideálním městským parkem. Ve spolupráci s městem, místními studenty a obyvateli Neratovic to iniciátoři „nanečisto“ vyzkoušeli. Na základě podnětů, které získali na veřejném participačním setkání, vznikly návrhy na drobné zásahy vedoucí k oživení řešeného prostoru. Účastníci workshopu – studenti architektury a neratovického gymnázia pak své nápady zrealizovali a na vlastní kůži zažili zpětnou vazbu místních. 

Záměr vzešel z dřívější spolupráce města se spolkem Piána na ulici, někteří z iniciátorů aktuálního projektu z Neratovic i pocházejí a detailně ho znají. Jako nejpalčivější veřejný prostor, jehož současný stav místním vadí, vytipovali společně se starostkou právě hlavní náměstí Republiky. Cílem workshopu bylo tedy prověřit potenciál místa, znovu otevřít debatu o jeho budoucnosti a nastartovat dlouhodobý proces jeho proměny.

 

→ www.nezevli.cz
www.piananaulici.cz

 

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant nadace100 000,- Kč